Система якості

Вище керівництво Групи компаній «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» ставить перед собою завдання з реалізації Політики в області якості, та бере зобов’язання, у сфері менеджменту якості базуючись на реалізації організаційних, людських і матеріальних ресурсів в:

 • забезпеченні організаційної структури і чіткого розподілу обов’язків між персоналом;
 • забезпеченні підготовки кадрів з достатнім рівнем кваліфікації;
 • придбанні засобів виробництва, згідно кошторису фонду розвитку та вимогам часу;
 • забезпеченні впевненості Замовників, органів державного нагляду, що виконувані роботи здійснюються відповідно до встановлених вимог та умов;
 • постійному вдосконалення системи менеджменту якості.

Основною стратегічною метою політики та системи в області якості Групи компаній «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» є безперервне покращення та збільшення споживчої цінності та послуг, закріплення ринкових відносин, забезпечення задоволеності споживачів та персоналу, що досягається за рахунок:

 • впровадження інноваційних технологій виробництва;
 • постійне поліпшення рівня діяльності всіх підрозділів;
 • розширення спектру надання послуг та впровадження нових видів виробництва;
 • постійного поліпшення системи менеджменту якості.

Гарантією реалізації Політики є:

 • стабільний колектив, його цілеспрямованість, кваліфікація і професіоналізм.
 • сучасна матеріально-технічна база.
 • фінансова незалежність підприємства і наявність вільних оборотних коштів.
 • матеріальна зацікавленість колективу в результатах своєї праці.

Керівництво Групи компаній «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» бере на себе зобов’язання та несе відповідальність по забезпеченню розуміння Політики в області якості членами колективу і створення умов для її реалізації, покрашенню трудового процесу, умов праці та захисту навколишнього середовища.

Співпраця

 • minregion
 • 1a
 • ukrgaz