Політика в області безпеки

Політика в області безпеки Групи Компаній «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»
В якості безумовного пріоритету в процесі виконання робіт керівництво ГК «УБД» розглядає безпеку життя та здоров’я кожного працівника підприємства, персоналу Замовника, а також персоналу сторонніх організацій, які паралельно працюють на об’єктах.

Це завдання розглядається як першочергове по відношенню до всіх інших показників діяльності, включаючи економічну ефективність, продуктивність праці та виконання робіт у відповідності з графіком.

При реалізації своїх проектів керівництво ГК «УБД» сповідує філософію відсутності аварій, яка базується на концепції, що всі аварії можуть бути попереджені та ні одна аварія не може вважатись прийнятною. Така філософія дуже важлива для створення та здійснення ефективної програми забезпечення охорони праці. Її реалізація вимагає безумовного прийняття наступних концепцій:

  • охорона праці персоналу є головним пріоритетом;
  • всі роботи попередньо плануються до їх виконання з метою оптимізації захисту персоналу та зниження ризиків для нього;
  • персонал на всіх рівнях повинен бути залученим до реалізації програми та нести відповідальність за свої дії;
  • небезпечні методи виконання робіт та умови праці є недопустимими;
  • персонал проходить теоретичну та практичну підготовку і відбір у відповідності зі своїми обов’язками.

Співпраця

  • kmda
  • ukrgaz
  • minregion