Система безпеки

Політика в області безпеки Групи Компаній «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»
В якості безумовного пріоритету в процесі виконання робіт керівництво ГК «УБД» розглядає безпеку життя та здоров’я кожного працівника підприємства, персоналу Замовника, а також персоналу сторонніх організацій, які паралельно працюють на об’єктах.

Це завдання розглядається як першочергове по відношенню до всіх інших показників діяльності, включаючи економічну ефективність, продуктивність праці та виконання робіт у відповідності з графіком.

При реалізації своїх проектів керівництво ГК «УБД» сповідує філософію відсутності аварій, яка базується на концепції, що всі аварії можуть бути попереджені та ні одна аварія не може вважатись прийнятною. Така філософія дуже важлива для створення та здійснення ефективної програми забезпечення охорони праці. Її реалізація вимагає безумовного прийняття наступних концепцій:

 • охорона праці персоналу є головним пріоритетом;
 • всі роботи попередньо плануються до їх виконання з метою оптимізації захисту персоналу та зниження ризиків для нього;
 • персонал на всіх рівнях повинен бути залученим до реалізації програми та нести відповідальність за свої дії;
 • небезпечні методи виконання робіт та умови праці є недопустимими;
 • персонал проходить теоретичну та практичну підготовку і відбір у відповідності зі своїми обов’язками.

Організація служби охорони праці в Групах Компаній «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-екологічних заходів, направлених на попередження нещасних випадків, профзахворювань, аварій в структурах ГК «УБД» створено службу охорони праці, яка безпосередньо підпорядковується Генеральному директорові.

Система управління охороною праці направлена на вирішення наступних завдань:

 • залучення до роботи персоналу без медичних протипоказань;
 • навчання персоналу безпечним методам праці;
 • навчання та перевірка знань з питань загальнопромислової безпеки;
 • навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки;
 • навчання та перевірка знань з питань радіаційної безпеки;
 • організація та проведення планових та позапланових інструктажів, передбачених нормативними документами Замовника та законодавством України;
 • контроль безпеки безпосередньо при виконанні робіт;
 • забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту;
 • організація праці з врахуванням забезпечення оптимального режиму праці та відпочинку;
 • контроль за побутовим та санітарним станом місць проживання персоналу.

Співпраця

 • ukrgaz
 • 1a
 • kmda